Δροσούλα Έλλιοτ

Η Δροσούλα Έλλιοτ-Βασιλείου είναι διευθύντρια του Atelier Σπύρου Βασιλείου και κόρη του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου. Το Atelier, στο οποίο εκτίθενται έργα του καλλιτέχνη, βρίσκεται στην οδό Γουέμπστερ 5α, κάτω από την Ακρόπολη.

www.spyrosvassiliou.org

Drossoula Elliott

Drossoula Elliott is the director of the Atelier Spyros Vassiliou, a private museum of Greek artist Spyros Vassiliou. The museum is below the Acropolis, at 5a Webster Street, Athens, Greece.

www.spyrosvassiliou.org