Ηλίας Πίτσικας

Ο Ηλίας Πίτσικας είναι παιδαγωγός και δάσκαλος θεατρικού παιχνιδιού. Εργάζεται στην Παιδική Μέριμνα της Εμπορικής Τράπεζας, είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ (email: omadatexnisparodos@hotmail.com) και του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ (http://www.archelon.gr). Έχει ειδικευτεί στο θεατρικό παιχνίδι για παιδιά και στην Περιβαλλοντική Αγωγή. Έχει συνεργαστεί με πολλούς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς στη δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

Ilias Pitsikas

Ilias Pitsikas is a theatrical play teacher and educator. He works for the Children’s Welfare Society of the Commercial Bank of Greece and is an active member of the PARODOS arts team (email: omadatexnisparodos@hotmail.com) and of ARCHELON, the Sea Turtle Protection Society of Greece (http://www.archelon.gr). He specializes in theater play for children and in Environmental Education. Over the years, he has worked with a number of educational, cultural and arts institutions in the context of numerous educational and arts programmes.