Σοφία Σπύρου

Η Σοφία Σπύρου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος περιβάλλοντος. Είναι μέρος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικής αξιολόγησης υπηρεσιών που συνδέονται με τους φυτικούς γενετικούς πόρους της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

Sofia Spirou

Sofia Spirou is an economist and international consultant on environmental issues. She is a member of a research team led by Athens University of Economics and Business to complete research on the evaluation of the Greek Gene Bank